Cultuur en muziekonderwijs

Op onze school vinden we het belangrijk dat er naast taal, rekenen en zaakvakken aandacht is voor cultureel onderwijs.
Daarom hebben wij een visie op cultuuronderwijs vastgesteld:

Cultuureducatie leidt tot vorming van vrije, creatieve geesten en stimuleert de nieuwsgierigheid. Structurele aandacht voor cultuureducatie op school maakt kinderen bewust van hun mogelijkheden. Wij willen cultuuronderwijs inzetten als doel maar ook als middel.
Met behulp van kunstzinnige middelen leren kinderen hun gevoelens en ervaringen te uiten, te communiceren met anderen, creatief te denken en hun motorische vaardigheden te verbeteren. Cultuureducatie kan kinderen die minder goed of anders leren meer zelfvertrouwen geven omdat het een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’. Daarnaast moet er ook ruimte zijn om een talent vroeg te ontdekken en kans te geven om te groeien. Kortom cultuureducatie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en kan zelfs leiden tot betere leerprestaties.

Speerpunten binnen ons cultuuronderwijs zijn muziek, erfgoed en beeldende vorming!

Op obs Parelmoer krijgen de leerlingen wekelijks muziekles aangeboden door onze eigen muziek juf.
We gebruiken hiervoor onder andere de muziekmethode 123zing. Extra leuk is dat u thuis ook in kunt loggen waardoor u het geleerde nog eens samen met uw kind kunt bekijken én zingen!

Erfgoed: na 8 jaren basisschool hebben de kinderen diverse activiteiten op het gebied van erfgoed ondernomen. Van de Zeeuwse taal en Annie M.G. Schmidt tot een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk komt hierin aan bod.

Jaarlijks komen er drie thema’s binnen school aan bod waar de groepen 1 t/m 8 aan werken.
Tijdens deze thema’s pakken we uit, maken we daar waar mogelijk een uitstapje, krijgen we gastlessen en komen uiteraard ook diverse culturele aspecten aan bod.

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld