Gezonde school

Obs Parelmoer hecht heel veel waarde aan het gezond en veilig opgroeien van de kinderen.
Onze school heeft een tweetal vignetten van gezonde school.
Op het gebied van Gezonde Voeding en op het gebied van op het gebied van Welbevinden.

Gezonde voeding
Graag willen wij de leerlingen leren om te gaan met gezonde voeding. Daarom hebben we de volgende regels ingevoerd:

 • Schoolfruit dagen
  Parelmoer kent 2 fruitdagen per week. Op deze dagen vragen wij de ouders fruit of groente mee te geven aan hun kind i.p.v. koek.
  De fruit- en groentedagen zijn op woensdag en vrijdag. Jaarlijks vraagt Parelmoer deelname aan voor het EU fruitprogramma. Na afloop zoekt Parelmoer sponsors voor een derde fruitdag naast de verplichte twee fruitdagen.
 • Snoepen op school
  Er wordt op onze school zo min mogelijk gesnoept. Ook in de pauzes is het meenemen van snoep verboden.
  Uitzonderingen op dit snoepen worden gemaakt met bijvoorbeeld Sinterklaas.
 • Trakteren
  Als de kinderen jarig zijn, willen ze graag hun eigen groep en de leerkrachten trakteren. Wij stellen het op prijs dat ouders kiezen voor een gezonde traktatie. Ongezonde traktaties (zoals snoep en chips) worden pas om 14.00 uur, bij het naar huis gaan, uitgedeeld.

Sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid
Bijna alle leerkrachten van obs Parelmoer hebben het certificaat “Rots en Water” behaald. Zij zijn nu bevoegd trainer en mogen nu kinderen trainen.
Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining waarbij kinderen leren voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Zij leren steviger in hun schoenen te staan. Fysieke oefeningen worden afgewisseld met kringgesprekjes  waarin ervaringen worden gedeeld. Verscheidene onderwerpen komen aan bod zoals stevig staan, focussen, lichaamstaal, vertrouwen op je gevoel, grenzen aangeven, omgaan met prikkels.  Omdat iedereen anders is leren de kinderen ook van elkaar. Zo leert een kind dat impulsief van aard is van iemand die introverter is en andersom.

De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen, voor jezelf op te komen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te gaan met o.a. groepsdruk en pesterijen.

De Waterhouding leert kinderen open te staan voor de mening van anderen. Bij de waterhouding staan samenwerking, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld