Stichting SOM

Stichting SOM (Samen Onderwijs Maken) vormt de overkoepelende organisatie voor Openbaar Onderwijs met vier basisscholen in de regio West-Brabant en vijf basisscholen in de gemeente Reimerswaal, Zeeland. Parelmoer is een van deze scholen.
Het bestuurskantoor is gehuisvest in Bergen op Zoom en ondersteunt het bestuur, de schooldirecties en andere geledingen bij de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid van Stichting SOM.

Missie en visie
Een concept op weg naar verdere professionalisering
Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord: Wie zijn wij? Wat willen wij ? Hoe kunnen wij dit bereiken?
Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen van stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland.
De identiteit van stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert. Deze geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe stichting SOM zich in de toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.
Dit alles conform de missie van stichting SOM: Samen Onderwijs Maken!

Voor meer info over onze stichting kunt u de website bekijken: www.stichtingsom.com

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld