Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is in de hele Europese Gemeenschap de AVG van kracht. AVG staat voor Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. Ook onze school moet zich aan die regels houden en wij hebben allerlei maatregelen genomen om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen.

In de AVG staat dat er privacygevoelige gegevens verwerkt mogen worden als daar goede redenen voor zijn. Om goed onderwijs te kunnen geven en de bekostiging daarvoor te kunnen regelen is het noodzakelijk om over persoonsgegevens te beschikken. Soms is het nodig om die gegevens te delen met derden. Met die instanties zijn verwerkersovereenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat ook bij hen de gegevens veilig zijn. Dat is namelijk één van de andere pijlers van de AVG. Alle verwerking, opslag en uitwisseling moet veilig gebeuren. Tevens plaats onze website geen cookies.

Wat er precies wordt bewaarden waarom en hoe de veiligheid gewaarborgd wordt, is te lezen in de privacyverklaring.

Bekijk hier het volledige privacy statement

Bekijk hier ook het privacy beleid van Stichting SOM.

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld