Documenten

Op deze pagina zijn verschillende documenten te zien of te downloaden die beschikbaar zijn gesteld voor publicatie.

Algemene documenten

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Aanvraag extra verlof

Op Parelmoer kunt u als ouder(s) extra verlof aanvragen voor uw zoon/dochter.
De beweegredenen voor deze aanvraag worden getoetst door de directie. In veel gevallen wordt er door de directie gevraagd om een werkgeversverklaring. Beide formulieren kunnen hieronder worden gedownload. Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

Pestprotocol

Protocol hoofdluis

Wet meldcode

Schoolplan 2019 - 2023

error: Het kopiëren van de inhoud is uitgeschakeld